Nasz Klub Strzelecki powstał w 1994 roku gdy po okresie przemian społecznych reaktywowanie sportu strzeleckiego było potrzebą chwili. Obecna nazwa organizacji nawiązuje do legendy pistoletu ViS wz. 35 konstrukcji Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego, zaprojektowanego jako broń osobista do samoobrony i walki na odległościach do 50m. Na zamku broni produkowanej seryjnie umieszczano napis: F.B.Radom, poniżej rok produkcji, dalej godło Polski (orzeł w koronie) i napis: VIS wz. 35 pat. Nr 155567, a na szkielecie: znaki przystrzeliwania i kontroli jakości oraz pięciocyfrowy numer broni. Produkowany w latach 1936 - 1939 w FB Radom był etatowym pistoletem oficerów i podoficerów Wojska Polskiego. W latach II Wojny światowej okupant kontynuował produkcję, pistolet ten z drobnymi zmianami był w uzbrojeniu III Rzeszy. Wojenne VIS'y produkowano w kilku wersjach, najpierw z części przejętych w zakładach Radom (z zamka usunięto godło Polski i rok produkcji), potem we współpracy z firmą Steyr-Daimler-Puch. Okupacyjne wersje różniły się wykończeniem i szczegółami konstrukcyjnymi oraz napisami na zamku i oznakowaniem. Pistolety niemieckie nie miały gniazda zaczepu do przyłączania futerału-kolby. Obydwie wersje, oryginał i model okupacyjny używane były w Siłach Zbrojnych Ruchu Oporu. Obecnie, w oparciu o archiwalną dokumentację z roku 1937, wytwarzanie pistoletu VIS wz. 35 zostało wznowione w małych seriach w Fabryce Broni Radom z przeznaczeniem jako broń honorowa i dla kolekcjonerów (aktualnie brak produkcji). W swojej społecznej działalości VIS Mielec wspiera działania na rzecz obronności oraz rozwoju krajowej myśli technicznej w oparciu o dobre tradycje znanych krajowych ośrodków przemysłowych i organizacji użyteczności publicznej.